भारतमा टिकटक प्रतिबन्द

एजेन्सी, १६ असार ।

भारत सरकारले चीनका ५९ वटा एप्सलाइ प्रतिबन्द लगाएकाे छ । यसमा बहुत चचिर्त एप्स टिकटक पनि पदर्छ ।  भारत र  चीनकाे सिमा बिवाद चिलरहेकाे बेला भारतले यस्ताे कदम चालेकाे हाे ।

बन्दहुने मध्य टिकटक, सेयर इट र युसी जस्ता एप्स भारतमा पप्पुलर छन् , जसका प्रयाेगकर्ता भारतमा अत्यिधक मात्रामा रहेका छन् ।